Hiljaisissa on voimaa.

Klassikkobestseller paljastaa introverttien voiman meluisassa maailmassa

Ulospäinsuuntautuneisuus on kulttuurissamme ihanne: esiintymishalua ja tiimihenkeä korostetaan niin kouluissa kuin työpaikoillakin. Kuitenkin vähintään kolmasosa väestöstä on introvertteja, joiden vahvuudet jäävät liian helposti huomiotta. Introvertit ovat ihmisiä, joita yleensä pidetään varautuneina, ujoina ja hiljaisina; ihmisiä, jotka kuuntelevat mieluummin kuin puhuvat, lukevat mieluummin kuin juhlivat, luovat uutta yksinäisyydessä, mutta eivät pidä meteliä itsestään.Susan Cainosoittaa psykologian ja neurotieteiden tutkimustulosten sekä satojen henkilöhaastattelujen avulla, kuinka väärinymmärrettyjä ja aliarvostettuja introvertit usein ovat. Hiljaiset tarjoaa introverteille keinot hyödyntää persoonallisuuttaan omilla ehdoillaan. Ennen kaikkea se kannustaa hiljaisia ja ujoja olemaan luonnolleen uskollisia ja opastaa heitä löytämään aidon itsetuntemuksen.