Forum yhteiskuntaoppi 2 (LOPS21) sisältää lukion yhteiskuntaopin moduulin YH2 Taloustieto.

Suosittu lukion historian ja yhteiskuntaopin Forum-sarja uudistuu uuteen opetussuunnitelmaan. Sarja uudistetaan opettajien toiveiden mukaisesti sen parhaat ominaisuudet säilyttäen. Forum motivoi erilaisia oppijoita historian ja yhteiskuntaopin pariin sekä antaa erinomaiset valmiudet ylioppilaskokeisiin ja jatko-opintoihin. Sarjan avulla opiskelijat oppivat hahmottamaan historian ja yhteiskuntaopin suuret linjat, tulkitsemaan kriittisesti erilaisia lähteitä sekä ymmärtämään ilmiöiden syy-seuraussuhteita. Forum antaa myös valmiudet toimia yhteiskunnassa aktiivisena kansalaisena. Uudistetut digitaaliset materiaalit tukevat opettajan työtä ja elävöittävät opetusta.