EU-oikeuden perusteita -teos tarjoaa analyyttisen ja ajantasaisen kokonaiskuvan EU-oikeuden periaatteista, käsitteistä ja menettelyistä, jotka määrittävät EU-oikeuden valtionsisäisiä vaikutuksia ja jotka ovat merkittäviä etenkin yksilöiden oikeuksien ja oikeusturvan kannalta. Teoksen kolmas, uudistettu painos on päivitetty vastaamaan ajantasaista lainsäädäntöä ja oikeuskäytäntöä.

EU-oikeus vaikuttaa nykyään hyvin merkittävästi jäsenvaltioiden yhteiskunta- ja talouselämään sekä ihmisten ja yritysten oikeusasemaan. EU-oikeudelle on ominaista jatkuva muutos sekä säädösten ja päätösten tulva, mutta EU-oikeuden valtionsisäisiä vaikutuksia määrittävät periaatteet ovat jo vakiintuneita. Nämä periaatteet ovat avain EU-oikeuden ymmärtämiseen.

Teoksen kolmas, uudistettu painos on ajantasaistettu kauttaaltaan. Kirjan edellisen painoksen jälkeen on tullut runsaasti huomion arvoista oikeuskäytäntöä etenkin EU:n perusoikeuskirjaan liittyen. Teoksessa käydään läpi myös uutta oikeuskehitystä, joka liittyy EU-oikeuden vaikutuksiin Suomessa.

Teos on tarkoitettu yliopistojen ja korkeakoulujen perusoppikirjaksi. Se soveltuu erinomaisesti myös viranomaisten, tuomioistuinten ja yritysten käyttöön. Yleistajuisena ja havainnollisena teos on tarkoitettu muillekin kuin juristeille.

Tuomas Ojanen on valtiosääntöoikeuden professori Helsingin yliopistossa ja eurooppaoikeuden dosentti Turun yliopistossa.