Millaista on arvolähtöinen liiketoiminta, jossa omistajat ovat asettaneet yhteiskunnallisen tavoitteen taloudellista voiton tuottamista tärkeämmäksi? Tätä kysymystä käsittelevät eri näkökulmista maamme parhaat asiantuntijat kirjan 16 artikkelissa. Kirja avaa muun muassa sitä, miksi vastuullisuus ja innovaatiot kytkeytyvät olennaisesti yhteen arvolähtöisessä liiketoiminnassa.

Teos on osa Arvoliiton käynnistämää Eettisyys ja innovaatiot yhteiskunnallisissa yrityksissä (EETTI & INNO) -hanketta, jossa tutkimuksen kohteeksi otettiin kahdeksan suomalaista yhteiskunnallista yritystä ja tarkasteltiin niiden toimintaa asiakkaiden, henkilöstön ja johdon näkökulmista.

Kirja on yleistajuinen kooste liiketoiminnasta, jossa yrityksen yhteiskunnallista ja taloudellista arvoa rakennetaan samanaikaisesti. Teoksen tarkoituksena on myös herättää lukijat pohtimaan sitä, mikä on yhä tärkeämpää: ihmistä ja hänen tarpeitaan sekä keinoja, joilla ihmisen hyvinvointia voidaan lisätä yhteiskunnassamme. Kirja kertoo luottamuksen rakentamisen, kohdatuksi tulemisen ja yhdessä tekemisen merkityksestä yhä kiihtyvämmin muuttuvassa maailmassa.

Teoksen kirjoittajat: Kimmo Lipponen, Soilikki Viljanen, Pauli Juuti, Lippe Koivuneva, Eeva Houtbeckers, Erika Heiskanen, Tapio Aaltonen, Antti Hautamäki, Mika Nieminen, Nina Rilla, Jaana Leikas, Veikko Ikonen, Anna-Maija Lämsä, Elina Riivari, Alf Rehn, Satu Mehtälä, Juha Kaakinen, Kimmo Rönkä, Olli Bremer, Oona Frilander, Christopher Rowley.