Käsikirja antaa ohjeita merellä tapahtuvien tapaturmien ja sairastumisten varalle. Se opastaa, miten oireiden ja löydösten perusteella on parasta menetellä ja milloin konsultoida lääkäriä. Kirjaa voi hyödyntää myös annettaessa laivaväelle määräysten mukaista lääkinnällistä perus- ja jatkokoulutusta.