Traumalla tarkoitetaan henkeä, terveyttä tai mielenterveyttä uhkaavaa tapahtumaa, mutta se voi olla myös arkipäiväistä mitätöintiä ja vähättelyä, sitä ettei tule nähdyksi. Trauma vaikuttaa identiteettiin ja maailmankuvaan. Se voi estää urakehityksen ja tuhota parisuhteen.

Trauma on useiden psyykkisten ongelmien taustalla. Masennus, ahdistus, unettomuus, riippuvuudet, syömishäiriöt ja pelkotilat voivat kätkeä traumaattisen taustan. Ihminen on hengissä, mutta psyykkisen kasvun ja hyvinvoinnin kustannuksella. Menneisyys tunkeutuu nykyhetkeen eikä irrota otetaan. Toisaalta traumat antavat mahdollisuuden syvempään itseymmärrykseen ja tekevät läheistemme verkostosta merkittävän. Trauma voi olla portti muutokseen ja omaksi itseksi kasvamiseen.

Tässä kirjassa käsitellään pääasiassa varhaista traumaa ja siitä toipumista rakkaussuhteessa. Suhde voi olla parisuhde, ystävyyssuhde tai terapiasuhde. Siirtyminen trauman maailmasta rakkauden maailmaan on aina riskialtista: rakkauden maailmassa kohdataan menettämisen ja pettymisen mahdollisuus – se, mitä traumatisoitunut loppuun asti välttelee.

Kirja on tarkoitettu kaikille trauman kokeneille ja heidän läheisilleen. Se on kiinnostavaa luettavaa myös ammattiauttajille.

Harri Virtanen on teatteritaiteen maisteri, terapeutti ja kirjailija.