Johtajien on osattava organisoida asiat niin, että ne sujuvat inhimillisesti, innovatiivisesti ja tuloksellisesti. Taito organisoida on menestykselle jopa tärkeämpää kuin talous ja teknologia, koska organisaatio määrittää niiden aseman ja paikan kokonaisuudessaan.

Taito organisoida riippuu johtajien halusta ja valmiudesta ajatella organisaatioita eri näkökulmista ja ulottuvuuksista. Taito ajatella organisaatioita edustaa henkistä avaruutta, joustavuutta ja luovuutta. Se määrittää konkreettisten johtamistaidollisten työkalujen ja välineiden käytön organisaatiossa.

Organisaatioteoriat esittelee keskeisimmät teoreettiset tavat ajatella organisaatioita. Kirja on tarkoitettu kaikille, jotka opiskelevat, kehittävät ja johtavat organisaatioita. Kirja on kurssikirjana useissa yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa.

Tämä kirjan 2. laitos on täydennetty uusimmalla tutkimustiedolla; uutena teoriana on mukana verkostoteoria.

Risto Harisalo on Tampereen yliopiston hallintotieteen emeritusprofessori.