Yrityksen perustamisopas on tarkoitettu sinulle, joka olet päättänyt yrittäjäksi ryhtymisestä ja tarvitset tietoa yrityksen perustamisen käytännön toimista. Kirja soveltuu tietolähteeksi myös yrittäjyyttä opiskeleville ja yritysneuvontaan. Laajan asiahakemiston avulla tieto löytyy nopeasti ja vaivatta.
Oppaan kaikki tiedot on päivitetty tammikuussa 2019. Suurin muutos koskee työantajavelvoitteita.

Jatkossa työantaja ilmoittaa palkkatiedot palkanmaksukohtaisesti Verohallinnon tulorekisteriin jokaisen maksutapahtuman jälkeen. Vuosi-ilmoitukset Verohallinnolle ja vakuutusyhtiöille poistuvat.
Osakeyhtiölakiin heinäkuun 2019 alussa tuleva muutos madaltaa osakeyhtiön perustamisen kynnystä, kun perustamiseen vaadittu 2 500 euron vähimmäispääomavaatimus poistuu.

Uuden tavaramerkkilain myötä tulee muutoksia tavaramerkin mitätöintiin, luokitukseen ja tavaramerkin suoja-ajan laskemiseen.
Parannuksia tulee myös yrittäjän perheenjäsenen työttömyysturvaan ja yritysten palkkatukeen.