Kirjanpitolaki uudistui vuoden 2016 alussa ja käytännönkokemusta on kertynyt jo lähes vuoden verran. Teoksen uudistetussa, 2. painoksessa pureudutaan kirjanpitolain mukanaan tuomiin muutoksiin käytännönläheisesti. Artikkelinomaisesti kirjoitetusta kirjasta löytyy vastauksia mm. siihen, miten uudistunut kirjanpitolaki vaikuttaa

-liiketapahtumien kirjaamiseen ja kirjanpitoaineistoon
-arvostus- ja jaksotussäännöksiin, kuten hankintamenon määritelmään, rahoitusleasingin sääntelyyn, kehitysmenoihin ja pakollisiin varauksiin sekä rahoitusvälineiden ja sijoituskiinteistöjen käypään arvoon arvostamiseen
-pienten ja mikroyritysten velvoitteisiin
-konsernitilinpäätökseen
-pääomalainaan.

Kirjassa valotetaan myös sitä, mitä olennaisuudella tarkoitetaan uudistuneessa laissa. Ensimmäisessä luvussa käydään selkeästi läpi uudistuneen lain oleelliset muutokset, jonka jälkeen lukijan on helppo suunnistaa juuri hänelle tarpeellisiin lukuihin.