Tutkimus rakentaa kokonaiskuvan niin punaisesta kuin valkoisesta rankaisukoneistosta, tuomareista, oikeuksien jäsenistä ja tuomituista. Työssä pohditaan kenttäoikeuksien laillisuutta, rankaisutoimien takana olleita ideologisia ja sotataktisia päämääriä sekä punaisen ja valkoisen sodanjohdon roolia rankaisutoimissa.