Loistehon kompensoiminen on keskeistä verkon mitoituksen kannalta. Verkkoyhtiöiden loistehomaksuperusteiden myötä kompensointilaitteiden hankinta tulee usein kokonaistaloudelliseksi. Usein ongelmana on tietämättömyys kompensointilaitteiden oikeasta mitoituksesta, säädöstä ja huollosta. Lisäksi kompensointilaitteiden ylläpidossa on havaittu merkittäviä puutteita.
Kompensoinnin merkityksen ymmärtämiseksi tarvitaan loissähkön perusteoriaa, jota on sisällytetty tähän kirjaan. Kirjan tavoitteena on antaa tietoa niin suunnittelussa kuin asennuksessa ja käytössä huomioon otettavista seikoista. Kirja on tarkoitettu jakeluverkkoon liitettävien kohteiden kompensointikysymysten perustietolähteeksi.
Kompensointilaitteita ei enää nykyään voi käsitellä pelkästään loissähkön kompensoijina, sillä samoilla laitteilla vaikutetaan myös sähkön laatuun. Nykyisin elektronisten laitteiden synnyttämät yliaallot aiheuttavat häiriöitä. Siksi kirjassa käsitellään myös yliaaltojen aiheuttamia ongelmia sekä niiden poistamista.