Jakokeskus on sähköverkon tärkeimpiä peruselementtejä. Keskuksen tarkoituksenmukainen rakenne ja huolella suoritettu asennus varmistavat osaltaan sähköverkon toiminnan luotettavuuden ja turvallisen käytettävyyden.

Jakokeskuksia koskevat standardit ovat viime vuosina uudistuneet. Uusi standardisarja SFS-EN 61349 on korvannut vanhan jakokeskuksia koskeneen sarjan SFS-EN 60439. Uusi standardi sisältää olennaisia teknisiä muutoksia verrattuna vanhaan standardiin.

Jakokeskuksien asentaminen ja kytkeminen käyttökuntoon sekä niihin tehtävät muutokset ovat keskeisiä asennustyömaalla sähköurakoitsijalle kuuluvia tehtäviä. Näihin töihin Jakokeskusopas pyrkii antamaan käytännönläheisiä ohjeita.

Kirja sisältää perustietoa jakokeskuksista sekä asennustyötä ja käyttöönottoa koskevia ohjeita. Koska sähköurakoitsijakin voi toimia keskuksen valmistajana noudattamalla alkuperäisen valmistajan kokoonpano-ohjeita, on käsikirjaan liitetty myös ohjeita keskuksen kokoamisesta. Asennustyötä ja käyttöönottoa koskevat ohjeet on tarkoitettu keskusvalmistajan laatiman asennusohjeen täydennykseksi asennustyön valmisteluun ja varsinaiseen suoritukseen.

Käsikirja on laadittu oppaaksi ensisijaisesti sähköurakoitsijoiden ja jakokeskusasennuksia tekevien henkilöiden käyttöön, mutta se soveltuu erinomaisesti kaikille sähköalan ammattilaisille, jotka työssään tarvitsevat tietoja jakokeskuksen hankinnasta ja asennuksesta.

Kirja perustuu vuonna 2003 julkaistuun käsikirjaan Sähköurakoitsijan jakokeskusopas, jonka sisältöä on uudistettu ja tiedot päivitetty vastaamaan uudistuneen jakokeskusstandardin vaatimuksia.

Tämä painos on päivitetty vastaamaan Sähköasennusstandardin SFS 6000 2017 vaatimuksia.