Ehdoton anteeksianto on uraauurtava teos, joka opastaa lukijansa kohti todellista anteeksiantokokemusta. Kirjassa käsitellään anteeksiantamisen merkitystä henkiselle kasvullemme, esitellään Colin Tippingin kehittämän menetelmän taustalla olevat perusolettamukset ja lainalaisuudet sekä annetaan lukuisia esimerkkejä menetelmän soveltamisesta käytännössä.