Teoksessa pureudutaan tiedon luotettavuuteen asiantuntijoiden arvioinnin, arjen tiedonmuodostustilanteiden sekä yhteiskunnallisen päätöksenteon näkökulmista.
Tiedon luotettavuus liitetään yleensä tutkimuslaitteisiin ja -menetelmiin sekä tunnettujen tutkijoiden erityislahjakkuuteen. Tässä teoksessa keskitytään sosiaalisiin tekijöihin ja osoitetaan, kuinka tiedonmuodostuksen kriittinen joukkoistaminen turvaa luotettavan tiedonmuodostuksen. Yhteiskunnan tietoperusteista päätöksentekoa tarkastellaan muun muassa politiikan, liike-elämän ja tieteen "elämänmuotojen" välillä olevien jännitteiden näkökulmasta.