Hannu Uusitalo kertoo kokemuksistaan yhteiskunnan tutkijana ja hyvinvointipoliittista päätöksentekoa palvelevan tutkimuksen johtajana.
Tutkimus ja päätöksenteko hyvinvointivaltiossa on myös Suomea koskeva tutkimus. Se kuvaa suomalaisen yhteiskunnan sosioekonomista rakennetta, taloudellista eriarvoisuutta ja hyvinvointivaltion muutoksia 1960-luvulta 2010-luvun loppuun.

Hannu Uusitalo on professori, sosiologi ja yhteiskuntapoliitikko. Hän on ollut tutkija ja yliopisto-opettaja sekä Stakesin ja Eläketurvakeskuksen tutkimusjohtaja viiden vuosikymmenen aikana.