Nuorten perheitä ja läheissuhteita käsittelevässä Nuorten elinolot -vuosikirjassa 2020 huomattiin, että nuoret muodostavat parisuhteen ja perustavat perheen aiempaa myöhemmin, mikä liittyy myös syntyvyyden laskuun. Nuoret aikuiset kokevatkin perhe-elämän ja vapaa-ajan yhdistämisen haasteellisena, ja nuoret aikuiset asuvat yhä useammin yksin.

Lapsia syntyy kuitenkin vuosittain myös verrattain nuorille vanhemmille. Vuosikirjassa tuodaan esiin, että nuorena lapsen saaneet äidit identifioituvat mieluummin aikuisiksi kuin nuoriksi äideiksi. Nuorena lapsen saaneet äidit eivät olleet kokeneet lapsuuden perheen taloudellista tilannetta vanhempana äidiksi tulleita haastavampana.

Vuosikirja tuo esiin nuorten perhesuhteiden moninaisuuden ja perheen määrittelyn haasteita. Teoksessa perheiden merkityksiä tarkastellaan lasten ja nuorten sekä nuorten äitien näkökulmista. Äänen saavat esimerkiksi adoptoidut ja eroperheiden lapset, jotka vuoroasuvat molempien vanhempien luona. Nuorten aikuisten mielestä tulevaisuudessa perheet ovat hyvin monenlaisia, mutta heidän toiveensa omasta perheestä ovat varsin perinteisiä.