Lotta Svärd -järjestö viettää 100-vuotisjuhlaa 2021

Teos esittelee kattavasti Lotta Svärd -järjestössä käytössä olleet pukineet ja asut vuodesta 1918 aina järjestön lakkauttamiseen asti 1944. Kirjan viimeisessä luvussa kerrotaan myös lottapukujen käytöstä sodan jälkeisinä vuosina maanpuolustukseen liittyvissä tilaisuuksissa.

Lottapuku oli järjestöasu, joka sitoi käyttäjänsä osaksi suurempaa kokonaisuutta. Puku oli myös palvelusasu, jonka piti sopia erilaisiin käyttö- ja sääolosuhteisiin.

Kirja esittelee myös lottapuvussa käytetyt merkit ja tunnukset sekä käy läpi merkkien taustoja ja kontekstia kertomalla laajasti Lotta Svärd -järjestön toiminnasta ja koulutuksen laajuudesta.

Teos nostaa esiin puvut ja symboliikan osana Suomen naisten maanpuolustusliikettä.

Samalla kirja kertoo Lotta Svärdistä järjestönä ja esittelee sen yhteiskunnallista merkitystä.

Tutkimus perustuu alkuperäislähteisiin, Kansallisarkistoon tallennettuihin Lotta Svärdin ja Suojeluskuntien arkistoihin. Kirjassa on yli 300 valokuvaa.