Riippuvaiselle huumeet ovat kuin ilma, jota hengittää.

Elina Järven tietokirja Tuho ja toivo katsoo Suomea huumeiden käyttäjien näkökulmasta eri vuosikymmenillä.

Lähes joka toinen suomalainen kokeilee nykypäivänä huumeita. Huumekuolemat ovat kasvussa etenkin nuorten aikuisten keskuudessa, ja ne ovat toiseksi yleisin alle 40-vuotiaiden miesten kuolinsyy.

Tuho ja toivo käsittelee huumeiden käyttöä moralisoimatta, riippuvuussairauden näkökulmasta. Teos vie lukijan matkalle maailmaan, josta harva palaa kaduilta kertomaan. Mukana on eri-ikäisten huumeiden käyttäjien tarinoita: muiden henkilöiden ohella kirjassa elämästään kertovat kansainvälisestikin arvostettu muusikko Jukka Tolonen ja Subutex-lääkärinä tunnetuksi tullut Pentti Karvonen. Teos kuvaa suomalaista huumehistoriaa 1960-luvulta lähtien saatavuuden, käytön, rikollisuuden sekä kontrolli- ja päihdepolitiikan näkökulmista.

Teoksen silmiä avaava kokonaisuus yhdistää omakohtaiset kertomukset sekä harvinaisen suorasanaiset huumepoliisien, päihdelääkäreiden ja tutkijoiden ajatukset Suomen huumekentästä. Kirjassa pohditaan myös Suomen huumeongelman ratkaisukeinoja. Mitkä ovat suomalaisen korvaushoidon vahvuudet ja heikkoudet? Mikä on ihmisen kohtalo silloin, kun päihdehoidon määrärahat loppuvat? Myös toivo on kirjassa läsnä: huumeista voi päästä eroon.