Arvioi näiden väitteiden paikkansapitävyys:
oikein / väärin – Arviointi on opettajan tärkein apuväline.
oikein / väärin – Arviointia kannattaa suunnitella yhdessä muiden kanssa.
oikein / väärin – On hyvä keskittyä vain yhteen arvioinnin tapaan.
oikein / väärin – Arviointi vaikuttaa suuresti oppilaiden oppimiseen ja opiskeluun.
oikein / väärin – Arviointi on hauskaa.

Arvioinnin käsikirja kertoo sinulle, miten onnistuit.

Uskallatko ravistella ajatuksiasi arvioinnista? Arvioinnin käsikirjassa luodaan monipuolinen katsaus arvioinnin muotoihin, opetussuunnitelman arviointikäsitykseen ja viimeisimpään arviointia koskevaan tutkimustietoon. Tästä kirjasta saat uusia värejä arvioinnin raikastamiseen!

Pedagoginen asiantuntija ja opetushenkilöstön kouluttaja Aki Luostarinen (FM) on perehtynyt opetus- suunnitelman mukaisen arvioinnin kehittämiseen ja koulujen arviointi- ja toimintakulttuurien kehittämiseen. Väitöskirjatutkija ja pedagoginen asiantuntija Juuso Henrik Nieminen (FM) tutkii arvioinnin ja oppimisen välistä yhteyttä.