Lukion uskonto kertauskirja kokoaa yhteen OPS2016 mukaisten uskonnon kurssien 1–6 kaikki keskeiset teoriat ja käsitteet. Kertauskirjan kappaleissa asiat esitetään selkeinä kokonaisuuksina, ja lukijan on helppo hahmottaa olennainen sisältö.

Kirjan tärkein tavoite on osoittaa asiat, jotka opiskelijan tulisi hallita, ja koota keskeisten asioiden väliset yhteydet. Kirja on tarkoitettu luettavaksi yhdessä kurssikirjojen kanssa.