Muutoksia Sisäjohtoasennukset-kirjan 9. uudistettuun painokseen:
– sisältö päivitetty v. 2017 sähköalan säädösten ja sähköasennusstandardin SFS 6000 mukaiseksi
– parannettu harjoitustehtävien käytettävyyttä
– muutettu lähes kaikki kirjan kuvat ja piirrokset nelivärisiksi.

Sisäjohtoasennukset-kirjan sisältö noudattelee Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinnon perusteita. Myös sähkötyöturvallisuutta käsitellään laajasti. Muita kirjassa esille otettuja asioita ovat johtoasennusten lisäksi mm.
- turvallinen työympäristö
- kiinnittäminen eri alusmateriaaleihin
- pientalojen rakenteet ja rakennuspiirustukset
- johtoasennuksiin sisältyvät valaistuskytkennät
- muoviputkiasennukset.