Neulonta on arkisena ja usein itsestäänselvyytenä pidetty käsityötaito, joka syvemmin tarkasteltuna ilmentää kuitenkin monia henkilökohtaisia ja yhteiskunnallisia merkityksiä. Nämä merkitykset ovat ilmenneet muun muassa kouluopetuksessa, rintamamiesten ja siviilien välisenä yhteytenä sekä monina omakohtaisina kokemuksina. Tekijä ja tilanne määrittävät, näyttäytyykö neulonta paikallisena, hyödyllisenä vai iloa tuottavana taitona.

Tutkimus avaa neulonnan taitoa Suomessa 1800-luvulta nykypäivään, ja neulontaan liittyvä hiljainen tieto avautuu lukijalle moniaineistoisesti ja -aistisesti.