Sairauden vaikutuksia elämään ja perhesuhteisiin tulisi käsitellä koko perheen ja erityisesti puolisoiden yhteisissä keskusteluissa. Muistisairauden ja parisuhteen näkökulmasta tarvitaan sekä puolisoita yhdistäviä tukitoimia, että kummankin erillisyyttä tukevia toimia. Ilman apua puolisot ajautuvat eroon toisistaan ennen kuin se sairauden näkökulmasta olisi välttämätöntä. Parisuhteessa puolisoiden psyykkinen erillisyys ei tarkoita irrallisuutta tai läheisyyden puutetta. Puolisoiden psyykkinen erillisyys mahdollistaa toisen kunnioittamisen ja hyväksymisen sekä myötätuntoisen läheisyyden kokemuksen. Muistisairaus hämärtää ja rikkoo ihmisten välisiä psyykkisiä rajoja sairauden etenemisen ja lisääntyvän avun tarpeen myötä. Tämä kirja on kirjoitettu vastavoimaksi tälle hämärtymiselle. Itsen rakastaminen ja itsestä huolehtiminen eivät merkitse sairastuneen läheisen unohtamista tai huonoa hoitoa. Jokainen meistä on rakkauden ja huolenpidon arvoinen.
Kirjan tarkoitus on auttaa muistisairaan läheistä: tunnistamaan omia ajatuksiasi, arvojasi, tunteitasi ja tarpeitasi sekä säilyttämään sisäinen yhteys niihin - riippumatta siitä mikä on konkreettinen elämäntilanteesi ja mahdollisuutesi toteuttaa niitä.

Muistisairaan läheisen kirja ei sisällä kirjoitustilaa, vaikka siinä on paljon kysymyksiä ja tehtäviä.