Elenan tarina ja sen analyysi.Tietokirja henkisen ja hengellisen väkivallan muodosta, joka on erittäin kätkeytyvää eli siitä tiedetään hyvin vähän.

Kyseessä on uskonnollisen auktoriteetin käyttämä hengellinen väkivalta vaikutuspiirissään olevaa aikuista ihmistä kohtaan. Tämä voi johtaa monimuotoiseen hyväksikäyttöön, myös seksuaaliseen,

Ilmiöllä ei ole täsmällistä suomenkielistä termiä. Tässä teoksessa käytetään sanaa kietominen. Hengellinen ja spirituaalinen ulottuvuus mahdollistaa hyväksikäyttäjälle hallinnan ja vallan mahdollisuuden, jota muissa henkisen ja seksuaalisen hyväksikäytön muodoissa ei ole.

Vaikka uhri on aikuinen, hänen on erittäin vaikea huomata sitä tosiseikkaa, että suhde, johon hän on ajautunut, ei ole kahden tasaveroisen aikuisen rakkaus- ja kumppanuussuhde.

Kietominen (tai viettely) toimii pääpiirteissään niin kuin grooming, eli lasten houkuttelu aikuisen seksuaalisiin tarpeisiin netin kautta. Aikuinen kiedotaan hengellisessä kontekstissa taitavasti manipuloiden.