Kuka, tai kutka heistä olivat oikeita profeettoja? Michel Nostradamus, äiti Schipton, St.Malakia, Baba Vanga, Doreen Virtue, Ellen G.White, Sepp Wudy, Judah ben Samuel, Helena Konttinen, Aino Kassinen, Viipurin profeetta Mikko Reponen, Oulun profeetat, David Wilkerson, Merikarvian kirkkoherra Gustav Nyholm. W.Holmberg ynnä monet muut.

Osa heistä ilmoitti jopa oman kuolinvuotensa, kolmannen maailmansodan, tuhatvuotisen valtakunnan, maailmanlopun aikataulun. Entäpä islam. Onko Koraanissa ennustuksia lopun ajoista ja tuomiopäivästä? Jehovan todistajat ja maailmanlopun ennustukset. Yli 500 vuotta sitten annettuja aivan uskomattomia kuvauksia nykypäivän tekniikasta, ym.

Mitä sanovat sitten juutalaiset rabbit? Messias odotus on tänään ennen näkemättömän kuumaa. Häntä odotetaan, Hänestä puhutaan, Hänelle rakennetaan temppeliä, Israelin kansalta vaaditaan katumusta ja
parannuksen tekoa, nöyrtymistä ja paljon muuta ennen kuin Messias tulee ja voi ilmaista itsensä. Joidenkin rabbien mukaan Hän onkin jo tullut, ja odottaa vain Kolmannen Temppelin valmistumista.

Mutta mitä sanovat Raamatun profeetat? Jesaja, Jeremia, Hesekiel, Daniel ja monet muut. Mitkä noin 140:stä vielä jäljellä olevista toteutumattomista profetioista täyttyvät ennen Ps.83 sotaa, ennen srk:n tempausta, ennen vaivanaikaa, ennen Googin sotaa, ennen 1000-vuotista valtakuntaa - Millenniumia? Lue ja hämmästy!