Puinen Uusimaa on jatkoa aiemmin tehdylle Puinen Helsinki -kirjalle. Kirjassa esitellään 106 puuarkkitehtuurikohdetta Uudeltamaalta. Mukana on uutta ja vanhaa arkkitehtuuria, puukortteleita, kirkkoja, päiväkoteja ja useita muita julkisia rakennuksia. Kustakin kohteesta on lyhyt kuvaus ja teknisiä tietoja. Kirjan lopussa on kohteet jaettu talon käytön mukaan sekä lista arkkitehdeista ja kohteiden osoitteet. Kirja toimii hienosti kotiseutuoppaana. Tekstit suomeksi ja englanniksi.