Jack London on otsikoinut seuraavat kertomukset ”yhteiskuntataistelukertomuksiksi”. Ne ovat kaunokirjallisuutta yhteiskuntafilosofisin painotuksin, kuvitelmia hamasta muinaisuudesta ja kaukaisesta tulevaisuudesta. Realismia taustalla on San Franciscoon ennen ja jälkeen vuoden 1906 suurta maanjäristystä sijoittuvissa fantasioissa.

Jack London (1876-1916) oli yhdysvaltalainen kirjailija. ”Yhteiskuntakritiikki ja sosialismi yhdistyivät Londonin teoksissa seikkailunjanoon, karuun elämään ja yksilöllisyyteen.”