Pääsyopas ammattikorkeakoulutukseen 2020 on kattava ja tukeva valmennuspaketti ammattikorkeakoulutuksen valintakokeiden matemaattisia taitoja ja matemaattis-luonnontieteellisiä taitoja mittaaviin kokeisiin.

Matemaattiset taidot –osuus on sisällöltään sama, jos haet tekniikan alan, liiketalouden ja tietojenkäsittelyn alan, luonnonvara-alan, matkailu-, ravitsemis- ja talousalan, merenkulun alan tai sosiaali-, terveys-, liikunta- ja kauneudenhoitoalan hakukohteeseen.

Oppaan alussa on Matemaattiset taidot -osioon valmentava tietopaketti sekä runsaasti esimerkkitehtäviä, jotka kattavat pääsykokeissa vaaditun osaamiset. Matematiikan osiossa on myös logiikan alkeita käsitteleviä tehtäviä, joissa vaaditaan erilaisia päättelykykyä.

Matemaattis-luonnontieteelliset taidot osuus vaaditaan, jos haet tekniikan alan hakukohteeseen kuten insinööri-, arkkitehti- tai rakennusmestarikoulutukseen. Osiossa arvioidaan valmiuksiasi matematiikassa ja fysiikassa.

Pääsyoppaassa on tähän osuuteen valmentava laaja matematiikan ja fysiikan kertausosa harjoitustehtävineen. Oppaassa on edustava kokoelma täydellisesti ratkaistuja opiskelijavalintojen pääsykokeiden tehtäviä vuodesta 2010 alkaen. Tehtävät edustavat hyvin myös muuttunutta, 2020 toteutettavaa pääsykoekäytäntöä.

Pääsyoppaan avulla tutustut pääsykokeissa esiintyviin matemaattisiin ja fysikaalisiin tehtäviin. Sinulla on mahdollisuus testata kokeessa käytettävien tehtävien ratkaisemista. Tietty ratkaisumalli toistuu useissa tehtävissä, jolloin oikean ratkaisun löytäminen helpottuu. Harjoittelemalla aidoilla pääsykoetehtävillä kehität laskurutiiniasi ja tehtävänratkaisukykyäsi.