Matrikkelin tiedot on koottu haastattelemalla ritareita, heidän läheisiään ja aseveljiään. Lähteistä tärkeän osan muodostavat ritareitten sotilasasiakirjat ja ne teokset ja artikkelit, joita heistä on vuosien varrella julkaistu. Teoksen alussa oleva luku, Vapaudenristin Mannerheim-ristin perustaminen, sekä ritariluettelot johdattavat lukijan varsinaisille matrikkelisivuille. Matrikkeliosan rakenne noudattaa totuttua periaatetta. Henkilö- ja perhetietojen jälkeen on ritarin koulutus ja varusmiespalvelus. Puolustusvoimissa palvelleesta on mainittu hänen sotilaskoulutuksensa ja rauhanajan tehtävänsä eri joukko-osastoissa. Ritaritiedoista matrikkelissa on ritarinumero ja nimityspäivämäärä sekä nimityshetken sotilasarvo ja joukko-osasto perusyksikön tarkkuudella. Ritarien vapaussodan, talvisodan ja jatkosodan tehtävät ja joukko-osastot ovat omana kohtanaan. Tehtävänimikkeet on kirjoitettu lyhentämättöminä, mutta joukko-osastojen nimet ovat lyhenteinä. Omaisilta saaduilla myöhemmän ajan kuvilla on elävöitetty Mannerheim-ristin ritarien säätiöstä kertovaa lukua. Ritarimatrikkeli on tarkoitettu hakuteokseksi kaikille ritareista kiinnostuneille. Se antaa oivallisen kuvan nykyisille ja tuleville sukupolville niistä teoista, jotka varmistivat maallemme itsenäisyyden. Se on kunnianosoitus Mannerheim-ristin ritareille ja heidän myötään koko veteraanisukupolvelle.