Hyväksi valmentajaksi opit harjoituksen kautta. Valmentava työote vaatii uusien taitojen ja kykyjen omaksumista, edetä voi pienin askelin. Tätä kirjaa lukemalla saat askelmerkkejä oikeaan suuntaan. Tähän kirjaan on koottu ajatuksia, harjoituksia ja esimerkkejä, jotka kirjoittajat ovat kokeneet hyödyllisiksi toimiessaan ammatillisella toisella asteella. Kirja sisältää myös lukuisia tapausesimerkkejä valmentavaa työotetta käyttäviltä opettaja- ja opinto-ohjaajakollegoilta perusopetuksesta, lukiosta ja ammattikorkeakoulusta.

Kirja kertoo avoimesta ja arvostavasta suhtautumisesta sekä aidosta kiinnostuksen osoittamisesta opiskelijaa kohtaan. Valmentavan työotteen avulla kurotaan kiinni opiskelijan nykytason ja hänen päämääräksi asetetun tavoitellun tason ero. Tämä kirja auttaa sinua onnistumaan valmentajana. Valmentavassa työotteessa keskitytään toiveiden ja tavoitteiden selvittämiseen, voimavarojen kartoittamiseen ja myönteisen kehityksen vahvistamiseen.

Ope valmentaa -kirja on tarkoitettu opettajille, erityisopettajille, kouluttajille, opinto-ohjaajille, oppilaanohjaajille, vastuuohjaajille, opiskelijavastaaville, valmentajille, uraohjaajille sekä muille, joiden työ sisältää ohjaus- ja neuvontapalveluita. Kirja soveltuu myös hyvin mm. koulukuraattoreille, Ohjaamoissa, nuorisotoimessa ja sosiaali- ja terveysalalla työskenteleville ohjaajille ja etsivälle nuorisotyölle, mielenterveys- ja päihdetyöntekijöille sekä muille opetus-, kasvatus-, sosiaali- ja terveysalan ammattihenkilöstölle.