Kirja perehdyttää lukijan oppimisen merkitykseen työelämässä, kokonaisvaltaiseen oppimiskäsitykseen ja Relewant-toteutuksen ydinkohtiin. Se antaa valmiudet toimia oman organisaation Relewant-tiimin jäsenenä sekä perusteita oppimisvalmentajana sekä Oppimisen johtajana (CLO) toimimiseen.

Kirja pyrkii vastaamaan kysymyksiin:

- Miten yrityksen menestystä rakennetaan 2020-luvulla
- Miksi oppiminen on tulevaisuuden tärkein menestystekijä?
- Miten oppiminen uudistaa muutosjohtamisen paradigman?
- Mitä on työelämän jatkuva ja monipuolinen oppiminen?

Juha Koskinen (DI, VTM) on toiminut johtajana, strategina, yrittäjänä, työelämätaitojen ja liiketoiminnan kouluttajana ja konsulttina kansainvälisistä suuryrityksistä start up -yrityksiin, julkisen sektorin toimijoista taideorganisaatioihin. Juha on monialainen oppija, työelämän oppimisen kehittäjä, nykyajan metsästäjäkeräilijä ja monien liemien kokki.