Suomalainen viulukoulu - alttoviulu - vie lapsen soittamisen ihastuttavaan maailmaan leikinomaisesti kuitenkin niin, että soiva lopputulos voi aina olla kaunis.

Pitkäaikainen viulunsoiton ja viulupedagogiikan opettaja Sirkka Kuula esittelee täsää opetustapansa, joka sisältää elementtejä monista tunnetuista metodeista niin viulunsoiton kuin opetuksen ja kasvatuksenkin alalta. Viulukoulussa yhdistyvät hauskuus ja analyyttisyys, taito ja tieto sekä soittaminen ja musiikin ilmaisu. Punaisena lankana kulkee ajatus kuulemisesta ennen toteutusta.