Mikrobit hoitotyön haasteena on havainnollinen, käytännöllinen ja kattava opas nykypäivän infektiosairauksien ennaltaehkäisemiseen ja hoitamiseen.

Teos sisältää perustiedot mikrobiologiasta, yleisimmistä kliinisesti merkittävistä mikrobeista, infektiotaudeista ja niiden hoidosta sekä sairaalainfektioista, aseptiikasta ja näytteenotosta käytännönläheisine tehtävineen. Kirjaan on koottu hoitotyön näkökulmasta keskeistä, ajan tasalla olevaa tietoa pelkistetysti ja mielenkiintoa herättävästi. Teoksen runsas kuvitus helpottaa teoriatiedon omaksumista ja yhdistämistä käytännön hoitotyöhön.

Vuonna 2021 uudistettua kirjaa on päivitetty muun muassa tartuntatautilain, pandemioiden hoitoon liittyvien ohjeiden ja rokotteiden suhteen.

Kirja soveltuu oppimateriksi sosiaali- ja terveysalan ammatilliseen koulutukseen ja ammattikorkeakouluopintoihin sekä käsikirjaksi työelämään. Kirja soveltuu sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tutkinnon osaan Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen.