Kirjassa monilukutaidon tarkastelu on kohdistettu erityisesti digitalisaation synnyttämiin tekstiympäristöihin sekä tieto- ja viestintäteknologian integrointiin osana opetusta ja oppimista: Millaisia tekstitaitoja nykymaailmassa tarvitaan, kun tutut tekstilajit muuttuvat ja saavat uusia ulottuvuuksia? Miten luku- ja kirjoitustaidon opetusta voisi päivittää digimaailman tarpeisiin?

Vuosikirjan ovat toimittaneet Kaisa Leino ja Outi Kallionpää.