Kirjassa avataan näkökulmia monilukutaidon pedagogiikkaan.

Monilukutaitoa oppimassa on asiantuntija-artikkeleista koostuva opas monilukutaidosta opetuksessa ja koulutuksen järjestämisessä eri kouluasteilla. Tavoitteena on innostaa lukijaa monilukutaidon pedagogiikan kehittämiseen omassa työssä. Julkaisussa tarkastellaan, mistä monilukutaidossa on kyse, miten sitä opitaan ja millaisia pedagogisia menetelmiä ja lähestymistapoja tarvitaan. Aihetta käsitellään laajasti teoriataustasta monipuolisiin käytännön esimerkkeihin.