Teos luo ajankohtaisen kokonaiskuvan Euroopan unionin toiminnasta, mutta on silti lainopillisesti tarkka päivitetyn virallislähteistön ja oikeuskäytännön vuoksi. Se pohjautuu Eurooppaoikeus ja sisämarkkinat (3., uud. painos 2013) -teokseen. Kirja on siirretty painopisteeltään lähemmäksi tätä päivää ja kohti sisämarkkina- ja kilpailuoikeutta, mikä on eurooppaoikeudessa ylivoimaisesti suosituin aihepiiri.

Varsin keskeinen osa teosta on sisämarkkinoiden perusvapauksien esittely sekä päivitetty esitys valtiontuista, SGEI-palveluista, julkisista yrityksistä ja julkisista hankinnoista.