Työkirja on tarkoitettu liikunnan ja kuntoutuksen ammattilaisille, vanhustyöntekijöille sekä iäkkäiden liikunnan harraste- ja vertaisohjaajille. Työkirja opastaa arvioimaan toimintakyvyltään heikentyneiden tai heikentymässä olevien ikäihmisten liikkumiskykyä. Työkirjan testejä ja lomakkeita voidaan käyttää apuna tehtäessä liikkumis- ja kuntoutussuunnitelmia tai laadittaessa kyseiselle ryhmälle voima- ja tasapainoharjoitteluohjelmia koti-, kerho- tai liikuntasaliolosuhteissa. Tähän uudistettuun painokseen on lisätty kohderyhmälle hyvin soveltuva Lyhyt fyysisen suorituskyvyn testistö (SPPB). Liikkumisvaikeudet ovat yleisiä iäkkäillä ihmisillä. Ennakoivia merkkejä, joiden tulisi kannustaa säännölliseen liikuntaharjoitteluun, ovat mm. tuolista nousemisen vaikeutuminen, ulkona liikkumisen väheneminen, ostoskärryihin nojaaminen kaupassa ja lisääntynyt väsyminen arjen askareissa. Arkitoiminnoista suoriutuminen vie myös enemmän aikaa kuin aiemmin. Ikäihmisen tasapaino ja jalkojen lihasvoima ovat tällöin usein alentuneet. Liikkumiskykyyn liittyvien testien pohjalta toteutettu harjoitteluohjelma hyödyttää merkittävästi iäkkään ihmisen arjen sujumista.