SULJE VALIKKO

}

avaa valikko

Elonen Erkki ym.

FARMAKOLOGIA JA TOKSIKOLOGIA

FARMAKOLOGIA JA TOKSIKOLOGIA
Tekijä: Airas Laura; Attila Martti; Elonen Erkki ym.
Kustantaja: Kustannusosakeyhtiö Medicina oy (2012)
Saatavuus: Tuote ei tilattavissa.
EUR   169,70
    
FARMAKOLOGIA JA TOKSIKOLOGIA
169,70 €
Kustantaja:
Sivumäärä:
1264 sivua
Asu:
Kovakantinen kirja
Painos:
8. uud. painos
Julkaisuvuosi:
Farmakologian ja toksikologian kirjan kahdeksanteen painokseen on tehty ne muutokset, joita alan kehittyminen on edellyttänyt, mutta ei rakenteellisia muutoksia eikä muutoksia muuttamisen ilosta.

Kauppanimet on tästä painoksesta jätetty pois, koska kauppavalmisteet muuttuvat yhä tiuhempaan jo yhden painoksen käyttöaikana. Tästä huolimatta toivomme, että lääkkeiden määrääjät ajattelevat ensi sijassa lääkeainetta ja vasta toissijaisesti kauppavalmistetta. Vain looginen ainekohtainen tieto lääkkeen ominaisuuksista ja siitä aineryhmästä, johon aine kuuluu, antaa pohjan rationaaliselle lääkkeiden käytölle. Oikea käsitys esimerkiksi aivan eri tarkoituksiin käytettävien lääkkeiden vaikutuksista samaan reseptoriin auttaa myös välttämään yhteisvaikutuksia ja turhaa ja joskus vaarallista samoin vaikuttavien aineiden päällekkäistä käyttöä.

Farmakologin tehtävä on paitsi edistää lääkkeiden rationaalista käyttöä myös ehkäistä turhaa, hyödytöntä ja haitallista lääkkeiden käyttöä. Etenkin vanhusten lääkehoidon osalta yhteiskunnassamme on käyty tästä kriittistä keskustelua. Tätä realismia edusti osaltaan professori Timo Klaukka, joka on nyt poistunut joukostamme. Olemme kiitollisia hänelle ja muille aikaisempien painosten kirjoittajille, joiden tekstit ovat olleet pohjana myös tässä painoksessa.


FARMAKOLOGIA JA TOKSIKOLOGIAzoom
Booky.fi Oy
Työpajankatu 13 A
00580 Helsinki

Tietosuojaseloste


Toimitusehdot


Asiakaspalvelu


YHTEYSTIEDOT


SEURAA MEITÄ