Salassa pidettävä – suojeleeko laki lasta vai lastensuojelijaa?SALASSA PIDETTÄVÄ – SUOJELEEKO LAKI LASTA VAI LASTENSUOJELIJAA?
Tekijä: Leeni Ikonen
Kustantaja: RADIUM-kirjat (2013)
Tuotetunnus: 9789525907230


Päivämäärä:22.01.2014
Arvosana:
Otsikko:Suosittelen
Arvostelu:Kirjassa on väitöskirjaan rinnastettavalla tavalla paneuduttu huostaanotoissa vallitsevaan käytäntöön. Se tuo ansiokkaalla tavalla esille lapsia, heidän vanhempiaan ja sukujaan vastaan kootut törkeät ihmisoikeusloukkaukset ja heitä kohtaan esitetyt törkeät kunnianloukkaukset ja perättömät rikosväitteet. On käsittämätöntä, että sosiaalitoimen työntekijät saavat satuja ja perättömiä syytöksiä kokoamalla synnyttää ja ylläpitää kansalaisista laitonta rikosrekisteriä, jossa esitettyjä väitteitä kansalainen ei saa tietoonsa, ei saa korjatuksi niitä eikä sen ylläpitäjiä vastuuseen, mutta silti näillä on oikeus kohdella sen perusteella kansalaisia toinen toistaan mielivaltaisemmilla tavoilla, myös senkin jälkeen, kun poliisin esitutkinnoissa, syyttäjän ja tuomioistuinten ratkaisuissa syytökset on todettu aiheettomiksi.

Sosiaalitoimen työntekijät on saatava vastuuseen ja korvausvelvollisuuteen jokaisesta perättömästä väitteestä, rikosväitteestä, virkarikoksesta ja hallintomenettelyvirheestä. Sosiaalityöntekijät on myös saatava vastuuseen ja korvausvelvollisiksi siitä, jos poliisi on esitutkinnassa selvittänyt/tuomioistuin todennut sosiaalitoimen esittämät rikosväitteet perättömiksi. Elleivät sosiaalityöntekijät sittenkään luovu esittämistään väitteitä, on heidät erotettava virastaan, heidän on kärsittävä täysimääräinen rangaistus ja heille on määrättävä suolaiset korvaukset maksettaviksi uhreilleen. Kirjan tulisi ehdottomasti johtaa lainsäädännön ja sosiaalitoimen käytäntöjen täydelliseen muutokseen sekä konkreettisen avun palauttamiseen sitä tarvitseville perheille. Konkreettista apua ovat tarvittavat terveyskeskus, lääkäri, kodin hoito- ja huoltoapu (kodinhoitajat), tukipalvelut ja harrastustoiminnan tukeminen ja muu perheen tukeminen ja taloudellinen avustaminen jne. Nyt huostaanotot ovat erittäin törkeää lapsikauppaa ja veroeurojen törkeää haaskausta.

Väitän, että keskimääräisesti n 100.000 e/lapsi/v huostaanoton hinnasta nämä sosiaalityöntekijät, jotka pitävät huolta siitä, että huostaanottopaikat ja -laitokset pysyvät täysinä ja niitä tarvitaan lisää, saavat osan rahasta bonuksina tiskinalta. Kuinka he muutoin niin innokkaasti ottaisivat huostaan lapsia, jotka eivät sitä tarvitse? Väitän, että 17.800 huostaanotetuista ja kodin ulkopuolelle sijoitetuista lapsista 2/3 ovat aiheettomia, eli aiheettomia on 11.867.

Päivämäärä:07.01.2014
Arvosana:
Otsikko:Salassa pidettävä
Arvostelu:Kirjaan on koottu kattavasti paljon asiaa. Viestinnän ihmisenä mietin liiaako ihan? Mietin myös kohderyhmää, se tuskin on kirjoitettu meille tavallisille kadunihmisille ennemminkin sosiaalialan ammattilaisille ehkä opettajillekin.Kirja antaa kuvan siitä, miten onnettomasti lastensuojelua on maassamme hoidettu ja se saa lukijan surulliseksi.Kirjan kohderyhmä on ehdottomasti sosiaalialan ammattilaiset. Toivottavasti se löytää tiensä useamman sen alan työntekijän pöydälle.

Päivämäärä:01.01.2014
Arvosana:
Otsikko:Mielipide Leeni Ikosen kirjasta
Arvostelu:Kirjoittaja nähnyt kokemuksen kautta miten vaikeaa ihmisillä on puolustautua kun lastensuojeluviranomaiset laittaneet lumipallon pyörimään, joka kasvaa usein kohtuuttoman isoksi.Todella hyvin pureutuu ongelmiin ja katsantokantoihin esimerkkitapauksissa.Hyvä että joku uskaltaa kirjoittaa näinkin suoraan vaikeista asioista.Kirja avartaa jokaisen käsitystä miten Suomessa toimitaan...

Päivämäärä:25.03.2014
Arvosana:
Otsikko:Koskettavia tositarinoita
Arvostelu:Hienosti tuotu esiin miten viranomaiset salassa pitoon vedoten tuhoavat herkkien nuorten elämää tuntematta taustoja. Jokaiselle lapselle äiti ja isä ovat maailman parhaat.