AIKUISKASVATUS 2018 NRO4

Aikuiskasvatus 2018 nro4
Kustantaja: Kansanvalistusseura (2018)
Saatavuus: Tuote ei tilattavissa.
EUR   18,10

Katso myös

AIKUISKASVATUS 2018 NRO 2
Kustantaja: Kansanvalistusseura (2018)
Saatavuus: Tuote ei tilattavissa.
EUR   18,10
AIKUISKASVATUS 2018 NRO 1
Kustantaja: Kansanvalistusseura (2018)
Saatavuus: Tuote ei tilattavissa.
EUR   18,10
Aikuiskasvatus 2017 Nro. 3
Kustantaja: Kansanvalistusseura (2017)
Saatavuus: Tuote ei tilattavissa.
EUR   18,10
AIKUISKASVATUS 2017 NRO 1
Kustantaja: Kansanvalistusseura (2017)
Saatavuus: Tuote ei tilattavissa.
EUR   18,10
Aikuiskasvatus 2017 NRO 2
Kustantaja: Kansanvalistusseura (2017)
Saatavuus: Tuote ei tilattavissa.
EUR   18,10
    
Kustantaja:
Sivumäärä:
84 sivua
Asu:
Irtolehti
Painos:
1.
Julkaisuvuosi:
Tuotesarja:
Tuotetunnus:
03586197_42018

EUR
18,10

Tuote ei tilattavissa.
Aikuiskasvatus 2018 nro4zoom

18.10€ (Alv 24%) 14.60€ (Alv 0%)


Kysy tuotetta suoraan kustantajalta info@kvs.fi. PÄÄKIRJOITUS
Heikki Silvennoinen: Avoimesti suomeksi – mahdoton yhtälö?

TIEDEARTIKKELEISSA
Hanna Nori & Markku Vanttaja: Pitkä tie yliopistoon –Toisen mahdollisuuden käyttäjät
Aikuisena yliopistoon hakeutumisen syitä ovat muun muassa halu edetä uralla, ammatin ja alan vaihto, opiskelumotivaation löytyminen ja uusien haasteiden etsiminen. Miten toisen mahdollisuuden käyttäjät eroavat muista korkeakouluopiskelijoista taustoiltaan, motiiveiltaan ja koulutuspoluiltaan?

Kristiina Ojala, Ulpukka Isopahkala-Bouret & Nina Haltia: Osaaminen ja kilpailukyky YAMK-tutkinnon suorittaneiden suhteellisen työmarkkina-aseman määrittäjinä
Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon (YAMK) suorittaneet kokevat tutkintonsa kilpailukyvyn heikommaksi kuin maisterin tutkinnon. Sen sijaan osaamistaan he pitävät vahvana sukupuoleen tai koulutusalaan katsomatta. Miehet ja erityisesti tekniikan alalta valmistuneet arvioivat tutkintonsa kilpailukyvyn muita vahvemmaksi.

Maarit Mäkinen: Miten aikuisten perustaidot määritellään? – Perustaidot PIAAC-tutkimuksesta paikalliseen diskurssiin
Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö OECD tulkitsee,
mitkä ovat kansalaisten perustaidot ja mittaa niitä kansainvälisellä
aikuistutkimuksella. Tulkinnoillaan ja tutkimustuloksillaan se ohjaa
kansallisen koulutuspolitiikan retoriikkaa, mikä edelleen suuntaa
koulutuksen toteuttajia. Tulkinta on yksipuolinen, jos ei oteta huomioon
paikallista tasoa eivätkä eri tasot ole dialogissa.

NÄKÖKULMISSA
Anja Heikkinen, Niina Lilja & Anna Metteri: Yliopiston eetosta etsimässä – Kokeiluja ja kokemuksia monitieteisestä altistumisesta aikakauden polttaville kysymyksille
Tampereen yliopistossa järjestettiin turvapaikanhakijoille avoin kurssi,
jonka taustalla oli huoli nyky-yliopiston eetoksesta ja kysymys siitä,
miten yliopisto toteuttaa kasvatusvastuutaan maapalloisten kriisien ja niiden
paikallisten vaikutusten edessä. Tavoite oli pohtia kriittisesti maahanmuuton
kysymyksiä monitieteisissä ryhmissä ja kyseenalaistaa monikulttuuristumista
ja työelämän muutosta koskevia valtavirtadiskursseja.
Jyrki Jokinen: Tampereen aikuiskasvatuksen koulukunnan loistava menneisyys
Tampereen yliopiston aikuiskasvatustutkimuksen vaiheet hahmottuvat
koulukunta-käsitteen ja aikuiskasvatuksen professorivaalien kautta.
Miksi Tampereen koulukunnaksi ristitty tiedeorientaatio hajosi
ja mitä siitä seurasi?

KIRJA-ARVIOISSA
Raisa Foster, Jussi Mäkelä & Rebecca A. Martusewicz (toim.) (2018): Art, Ecojustice, and Education. Intersecting Theories and Practices
Jarno Hietalahti (2018): Huumorin ja naurun filosofia
Antti Kivijärvi, Tuija Huuki & Harry Lunabba (2018): Poikatutkimus
Anu Suoranta & Sikke Leinikki (toim.) (2018): Rapautuvan palkkatyön yhteiskunta. Mikä on työn ja toimeentulon tulevaisuus?
Risto Puutio & Jukka-Pekka Heikkilä (2018): Organisaatio prosessina. Muodonmuutoksen konsultointi
Iina Koskinen, Maria Ruuska & Tanja Suni (2018): Tutkimuksesta toimintaan. Tieteentekijän opas viestintään ja vaikuttamiseen

HAASTATTELUISSA
Päätoimittajat Heikki Silvennoinen ja Ulpukka Isopahkala-Bouret paneelissa
Ohjauksen tutkija Toni Kosonen

Lehti saatavissa digitaalisena. Kysy info@kvs.fi


Lisätietoja tuotteesta:
sisus_AK_4_18.pdf


Asiasanat: aikuiskasvatus kasvatus aikuiskoulutus yliopisto PIAAC OECD sosiaalinen-tausta elämäkerta työmarkkinat tutkinto korkeakoulutus YAMK perustaidot diskurssianalyysi
Tuoteryhmä: Suomalaiset kirjat > Yhteiskunta > Kasvatus. Opetus. Kasvatustiede


EUR
18,10
SISÄÄNKIRJAUTUMINEN
Sisäänkirjautuminen
Rekisteröityminen


OMA TILI
Omat tiedot
Omat tilaukset
Omat laskut
ASIAKASPALVELU
Asiakaspalvelu
Yhteystiedot
Toimitusehdot
Tietosuojaseloste