SULJE VALIKKO

}

avaa valikko

Tervetuloa meille! : uuden työntekijän perehdytys
48,20 €
Kustantaja:
Sivumäärä:
215 sivua
Asu:
Pehmeäkantinen kirja
Julkaisuvuosi:
Tämän kirjan tarkoi­tuksena on nostaa esille pereh­dy­tyksen merkitys työelä­mässä ja opastaa pereh­dy­tys­pro­sessin kehit­tä­mi­sessä. Kirjassa käsi­tellään pereh­dy­tyksen onnis­tu­mista useasta eri näkö­kul­masta ja kerrotaan, mitä pereh­dy­tyksen suun­nit­te­lussa ja toteu­tuk­sessa tulisi ottaa huomioon. Kirja antaa paljon erilaisia vinkkejä pereh­dy­tyksen käytännön toteu­tukseen.

Kirja toimii moni­puo­lisena oppaana pereh­dy­tyksen suun­nit­te­lusta vastaa­ville henki­löille, esimie­hille ja pereh­dyt­tä­jille. Kirjan sivuilla esitetyt kysy­mykset herät­te­levät lukijan ajatuksia pereh­dy­tyksen merki­tyk­sestä ja sen tavoit­teista. Kirjasta löytyvien tehtävien avulla on orga­ni­saa­tiossa mahdol­lista käyn­nistää laajempi keskustelu pereh­dy­tyksen kehit­tä­mi­sestä.

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
LISÄÄ OSTOSKORIIN
Arvioimme, että tuote lähetetään meiltä noin 5-8 arkipäivässä
Tervetuloa meille! : uuden työntekijän perehdytyszoom
Näytä kaikki tuotetiedot

Nämä saattavat kiinnostaa sinua!

Kohti omannäköistä yrittäjyyttä
Kohti omannäköistä yrittäjyyttä
Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
11,90 €
Vahvan johtajan tauti : kun vahvuudesta tuleekin suurin heikkous
Vahvan johtajan tauti : kun vahvuudesta tuleekin suurin heikkous
Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
26,50 €
Eroon työuupumuksesta
Eroon työuupumuksesta
Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
57,20 €
Lokikirja
Lokikirja
Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
19,50 €
Rahan tulevaisuus : miten digitaalinen mullistus muuttaa valuuttoja ja rahoitusta
Rahan tulevaisuus : miten digitaalinen mullistus muuttaa valuuttoja ja rahoitusta
Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
50,50 €
Etätyön keittokirja
Etätyön keittokirja
Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
9,90 €
Digitaalinen työympäristö : näin taivutat teknologian yrityksen tarpeisiin
Digitaalinen työympäristö : näin taivutat teknologian yrityksen tarpeisiin
Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
57,20 €
Oivallus : ratkaiseva välähdys ja mitä siitä tiedetään
Oivallus : ratkaiseva välähdys ja mitä siitä tiedetään
Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
39,60 €
Booky.fi Oy
Työpajankatu 13 A
00580 Helsinki

Tietosuojaseloste


Toimitusehdot


Asiakaspalvelu


YHTEYSTIEDOT


SEURAA MEITÄ