SULJE VALIKKO

}

avaa valikko

Arbete i avverkningslag - Del 1 och Del 2
124,60 €
Kustantaja:
Sivumäärä:
592 sivua
Asu:
Kovakantinen kirja
Arbete i avverkningslag utkom i sin första version hösten 2008. Verket har skapats med en avsikt om att täcka in all den kunskap som en skogsmaskinsförare bör behärska. Och denna är av mycket olika art, eftersom en förare måste kunna så vitt skilda områden som exempelvis kommunikation, vattenvård, skötsel av maskinen eller planering av vältplatsen!

En stor uppgradering har senare gjorts, bland annat har ett stort material omfattande GROT-hantering framtagits, vilket nu finns med i nyaste upplagan.

Från början var avsikten att allt skulle rymmas i en bok. Den hade dock blivit alltför tjock eftersom alstret idag omfattar (256+336) 592 sidor.
granar

Författarens målsättning var från börja att förmedla så mycket som möjligt av informationen/kunskapen med hjälp av bilder. Därför är böckerna speciella på det sätt att de är rikligt illustrerade med hjälp av ca 650 foton och illustrationer. Pilar, ringar, symboler, etc förstärker förmedlandet av kunskap varför böckerna kan sägas hålla en oslagbar pedagogisk nivå.

Inget av det som redovisas i böckerna har lämnats åt slumpen, och så ej heller namnet: Avverkningslag. Ty även namnet förmedlar en viktig grundsyn hos författaren: Varje länk i kedjan, från planerare till att virket ligger i vältor, måste arbeta rätt, utifrån rätt kunskapsnivå, för att den sammanlagda prestationen ska bli den bästa, och den bästa ekonomin ska kunna uppnås.

Böckerna har underrubrikerna Arbetsmiljö, Kvalitet och Produktion. I varje detalj har faktainnehållet noga vägts i förhållande till dessa underrubriker och i just denna nämnda ordning. Eftersom en arbetsgivare har skyldighet att anvisa säkra metoder för arbetets utförande, fungerar böckerna väl, även sett från detta krav.

Det nyaste upplagan innehåller ett omfattande material kring GROT-hantering. Grothantering–Allmän del är just en mer allmän del som beskriver en stor del av bakomliggande faktorer till den allt växande grot-hanteringen, samt en hel del om hälsorisker i samband med arbetets utförande. Grothantering-Planering och tillredning beskriver en omfattande kunskap kring planeringen inför och i samband med grotuttag men även tillredningen av grot, utfört av skördarföraren. Grotskotning och avtransport behandlar ”allt” det som föraren av GROT-skotaren bör känna till, både när det gäller körteknik och när det gäller planering. Material finns även med som riktar sig till ”flisaren” och till den som utför avtransporten.

Vi hävdar, att en person, oavsett bakgrund och tidigare kompetens, som tagit del av - och tagit till sig, informationen i dessa båda böcker, har en tämligen god insikt i det arbete som utförs i ett avverkningslag!

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
LISÄÄ OSTOSKORIIN
Arvioimme, että tuote lähetetään meiltä noin 13-16 arkipäivässä
Arbete i avverkningslag - Del 1 och Del 2
Näytä kaikki tuotetiedot
Tuotetunnus:
MIEABSE000001
Kieli:
Ruotsi
Tuoteryhmä:
Booky.fi Oy
Työpajankatu 13 A
00580 Helsinki

Tietosuojaseloste


Toimitusehdot


Asiakaspalvelu


YHTEYSTIEDOT


SEURAA MEITÄ