SULJE VALIKKO

}

avaa valikko

Kuntien yleiset hankintaohjeet
73,40 €
Kustantaja:
Sivumäärä:
168 sivua
Asu:
Pehmeäkantinen kirja
Painos:
2. painos
Julkaisuvuosi:
Kuntien ja kuntayhtymien toimintojen toteuttamisessa julkiset hankinnat muodostavat merkittävän osan. Aikaisemmin hankinnat ovat kohdistuneet tyypillisesti tavarahankintoihin ja rakennuttamiseen. Palvelujen hankintoja on toteutettu lähinnä konsulttitoimintojen ja kiinteistöpalveluiden hankinnoissa. Yhteiskunnan ja kunnallishallinnon muuttuessa erilaisten avustavien tehtävien sekä julkisen hallinnon vastuulla olevien sosiaalihuollon ja terveydenhoidon palveluiden tuottaminen on huomattavassa määrin siirtymässä yksityisten yritysten hoidettaviksi, mikä lisää hankintatoiminnan merkittävyyttä.

Kuntien keskusjärjestöt ovat perinteisesti laatineet yleisiä hankintaohjeita kuntien ja kuntayhtymien hankintojen toteuttamiseksi hyvän hallinnon periaatteiden mukaisesti sekä mahdollisimman taloudellisesti ja tarkoituksenmukaisesti. Ohjeistamistarve ei ole muuttunut sen jälkeen, kunta hankintatointa on säädetty direktiivein ja hankintalain myötä. Erilainen hankintatoiminta edellyttää markkinoiden hyödyntämistä sekä toimittajakandidaattien tasapuolista ja syrjimätöntä kilpailuttamista.

Tällä yleisellä hankintaohjeella jatketaan aikaisempaa perinnettä hankintojen ohjeistamisessa. Siinä annetaan täydentäviä toimintaohjeita tilanteisiin, joissa hankintalaista tai asetuksesta ei löydy suoranaista vastausta. Ohjeessa annetaan hankintatoimesta vastaaville viranhaltijoille ja toimihenkilöille yleiskuva hankintatoimesta ja hankintaprosessista. Ohje on hyödyllinen työkalu myös luottamushenkilöille, jotka joutuvat arvioimaan hankintoja myös kunnallispolitiikan kokonaisuuden osana.

Ohjekirjan liitteenä on mm. julkisia hankintoja koskevat lait ja hankinta-asetus sekä julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot.

Kuntien yleiset hankintaohjeetzoom
Booky.fi Oy
Työpajankatu 13 A
00580 Helsinki

Tietosuojaseloste


Toimitusehdot


Asiakaspalvelu


YHTEYSTIEDOT


SEURAA MEITÄ