SULJE VALIKKO

}

avaa valikko

Läsundervisningens grunder, uppl 2
57,90 €
Kustantaja:
Sivumäärä:
320 sivua
Asu:
Pehmeäkantinen kirja
Julkaisuvuosi:
2019, 07.08.2019 (lisätietoa)

Skolans kanske viktigaste uppgift är att lära barn att läsa och skriva. För att lärare ska ha möjligheter att genomföra en undervisning som hjälper alla elever att lära och utvecklas krävs både ämneskunskap och didaktisk kompetens. Läsundervisningen behöver utgå från god läsmiljö och kunskap om såväl läsinlärningens förmågor som lärande i social interaktion för att ge bästa möjligheter till läsutveckling.

Hur utvecklar barn läsförberedande kunskaper och färdigheter? Hur kommer de in i och utvecklar avkodning och läsflyt? Vad innebär läsförståelse och textrörlighet? Det är några av frågorna som diskuteras i den här boken, utifrån olika teoretiska infallsvinklar. Boken ger en vetenskaplig och beprövad grund för läsundervisning i förskoleklass och fram till årskurs tre.

Lärarens läsundervisning, didaktiska val och diagnostiska arbetssätt går som en röd tråd genom kapitlen. Till varje kapitel finns förslag på hur läsaren på ett enkelt sätt kan knyta ihop kapitlets teoretiska innehåll med praktiska uppdrag i klassrummet för att öka förståelsen av det lästa och få forskningsgrundade verktyg till sin undervisning.

I boken presenteras ny forskning om ordförrådsbyggande redan i tidig ålder och om möjligheter och dilemman i samband med läsförståelse i matematik. Författarna diskuterar viktiga pedagogiska frågor i läsundervisning ur ett andraspråksperspektiv. I boken ges också exempel på skriftspråksutvecklande undervisningsmetoder, som språklekar, högläsning och parskrivande på dator.

I denna andra upplaga har innehållet reviderats och två nya kapitel tillkommit, ett om läsundervisning i förskoleklass och ett om lärande och läsning i digitala miljöer.

Bokens författare är verksamma som lärare och forskare:
Tarja Alatalo (red.) är filosofie doktor, docent och universitetslektor i pedagogiskt arbete vid Högskolan Dalarna.


Carina Bååth är universitetsadjunkt i svenska språket vid Högskolan Dalarna.


Christine Cox Eriksson är universitetslektor i engelska vid Högskolan Dalarna.


Ulla Damber är universitetslektor i läs- och skrivutveckling och docent i pedagogiskt arbete vid Institutionen för språkstudier, Umeå universitet.


Karin Forsling är filosofie doktor i specialpedagogik och verksam som lektor vid Karlstads universitet.
 
Elisabeth Frank är filosofie doktor och universitetslektor i pedagogik vid Linné- universitetet.


Katarina Herrlin är universitetslektor i didaktik med inriktning mot läs- och skrivutveckling vid Linnéuniversitetet.


Lena Ivarsson är universitetslektor i pedagogik vid Mittuniversitetet.


Ann-Ki Jones arbetar som specialpedagog och läs- och skrivutvecklare i Leksand kommun.


Caroline Liberg är professor i utbildningsvetenskap med inriktning mot läs- och lärprocesser vid Uppsala universitet.


Ulla-Britt Persson är filosofie doktor i pedagogik och har en bakgrund som lärare på låg- och mellanstadiet.


Kristin Peterson är legitimerad lärare för F-6 och har erfarenhet av att arbeta med skolut-veckling och digitalisering på både lokal och nationell nivå.


Cecilia Segerby är filosofie doktor i utbildningsvetenskap med inriktning mate­matikdidaktik och universitetslektor i matematikdidaktik vid Högskolan Kristianstad.


Catharina Tjernberg är filosofie doktor i specialpedagogik, och universitetslektorlektor vid Karlstads universitet.


Jenny Wiksten Folkeryd är professor i didaktik med inriktning mot svenska vid Uppsala universitet.Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
LISÄÄ OSTOSKORIIN
Arvioimme, että tuote lähetetään meiltä noin 9-12 arkipäivässä
Läsundervisningens grunder, uppl 2zoom
Näytä kaikki tuotetiedot
ISBN:
9789151102764
Kieli:
Ruotsi
Tuoteryhmä:

Nämä saattavat kiinnostaa sinua!

Nick and Charlie
Nick and Charlie
Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
10,80 €
Gökungen
Gökungen
Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
28,60 €
Tala med de döda
Tala med de döda
Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
27,60 €
Seven Husbands of Evelyn Hugo
Seven Husbands of Evelyn Hugo
Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
10,20 €
Malma station
Malma station
Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
28,00 €
Kallmyren
Kallmyren
Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
28,30 €
Andra sidan månen
Andra sidan månen
Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
28,00 €
Morden i Fleat House
Morden i Fleat House
Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
28,30 €
The Dawn of Everything
The Dawn of Everything
Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
33,80 €
Spindeln
Spindeln
Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
28,60 €
Booky.fi Oy
Työpajankatu 13 A
00580 Helsinki

Tietosuojaseloste


Toimitusehdot


Asiakaspalvelu


YHTEYSTIEDOT


SEURAA MEITÄ