SULJE VALIKKO

avaa valikko

Sotainvalidit edellä käyden - vammoista huolimatta : Sotainvalidien Veljesliitto 75 vuotta
30,10 €
Kustantaja:
Sivumäärä:
388 sivua
Asu:
Kovakantinen kirja
Julkaisuvuosi:
Talvisota jätti jälkeensä yli 20 000 pysyvästi vammautunutta suomalaista. Yhteiskunta ei kyennyt huolehtimaan heistä ja heidän tarpeistaan, joten vapaaehtoiset järjestöt ottivat vastatakseen monista valtiolle kuuluvista tehtävistä. Sotainvalidit olivat myös itse valmiit ottamaan vastuun itsestään ja kohtalontovereistaan. Jyväskylässä perustettiin elokuun 18. päivänä 1940 sodassa vammautuneiden oma järjestö, Sotainvalidien Veljesliitto. Talvi- ja jatkosodan seurauksena liitosta kasvoi massajärjestö, johon kuului enimmillään yli 50 000 henkeä. Sotavammaisia oli kaikkialla eduskunnassakin oli parhaimmillaan yli 20 sotainvalidikansanedustajaa.

Sotainvalidien Veljesliitto rakennettiin välirauhan ja sodan vuosina tyhjästä. Edes olemassaolo ei aluksi ollut varmalla pohjalla. Perustamisensa yhteydessä järjestö kamppaili siviili-invalidien kanssa sotainvalidien sieluista, kun taas sotavuosia varjosti resurssien puute ja uhka mahtavan aseveliliiton holhouksesta. Sodan jälkeen Veljesliitossa jouduttiin vielä pelkäämään järjestön lakkauttamista tai alistamista kommunistien puuhaamalle Invaliidijärjestöjen Keskusliitolle. Politiikkakin oli jatkuvasti kuvioissa mukana, vaikka järjestö oli jo perustamisensa yhteydessä ilmoittanut pysyvänsä sen ulkopuolella. Vaaran vuosien jälkeen Veljesliitto taisteli uusilla rintamilla. Yhteiskuntaa haluttiin etenkin 1960-luvulta lähtien tasa-arvoistaa ja sen varjolla unohtaa sotainvalidien maan vapauden puolesta antama uhri. Kerta toisensa jälkeen sotainvalidit joutuivat kamppailemaan erityisasemansa puolesta.

Sotainvalidit ja heidän liittonsa on antanut merkittävän panoksen suomalaisen yhteiskunnan rakentamiseen. Valtaosa sotainvalideista palasi vammastaan huolimatta työelämään, perusti perheen ja eli mahdollisuuksiensa mukaan normaalia elämää iloineen ja suruineen. Sodassa vammautuneet eivät jääneet yhteiskunnan armoille. He rakensivat järjestönsä kautta mittavan sotavammaisia ja muutakin yhteiskuntaa edelleen palvelevan laitosverkoston, harjoittivat varojen keräämiseksi laajaa liiketoimintaa ja järjestivät sotainvalideille ammattikoulutusta. Olivatpa sotainvalidit mukana myös viemässä Armi Kuuselaa Miss Universum -kilpailun voittoon. Vielä tänäkin päivänä sotainvalidien luoma järjestö huolehtii jäljellä olevien veljien ja sisarien tarpeista.

Sotainvalidit edellä käyden - vammoista huolimatta : Sotainvalidien Veljesliitto 75 vuottazoom
Näytä kaikki tuotetiedot
Booky.fi Oy
Työpajankatu 13 A
00580 Helsinki

Tietosuojaseloste


Toimitusehdot


Asiakaspalvelu


YHTEYSTIEDOT


SEURAA MEITÄ