SULJE VALIKKO

avaa valikko

Tiedonjakaminenliiketoimintaekosysteemissä-e-BusinessResearchCenter,ResearchReports26
23,80 €
Tampereen yliopisto
Julkaisuvuosi: 2005 (lisätietoa)
Tämäntutkimuksentavoitteenaonselvittää,millaisiatietovirtojaorganisaatioistamuodostuvissapopulaatioissaesiintyy.Tässätutkimuksessanäitäpopulaatioitatarkastellaanliiketoimintaekosysteemeinä.Liiketoimintaekosysteemitovatkompleksisiasysteemeitä,minkävuoksiniitävoidaankuvatajaanalysoidakompleksisuusteorioidenavulla.Oletuksenaon,ettäliiketoimintaekosysteemejätarkastelemallavoidaanparemminymmärtääorganisaatioistamuodostuvienkokonaisuuksientoimintaasekätietovirtojenroolianäidenorganisaatiopopulaatioidenkehittymisessä.

Tiedonjakaminenliiketoimintaekosysteemissä-e-BusinessResearchCenter,ResearchReports26zoom


Toimitusehdot


Asiakaspalvelu


YHTEYSTIEDOT


SEURAA MEITÄ

Booky.fi | Kotimainen kirjakauppasi netissä

Löydä seuraava lukuelämyksesi meiltä. Valikoimassamme ovat kaikki kotimaiset kirjat sekä noin 15 miljoonaa ulkomaista teosta. Toimitamme tilaukset maailmanlaajuisesti!

Tietosuojaseloste