SULJE VALIKKO

}

avaa valikko

Oikeus tietoon - informaatio-oikeuden perusteet
65,80 €
Kustantaja:
Sivumäärä:
320 sivua
Painos:
1. painos
Julkaisuvuosi:
Oikeus tietoon on noussut keskeiseksi oikeudeksi informaatioyhteiskunnan kehittymisen myötä.
Yksilön kannalta katsottuna hänellä on toisaalta oikeus yhteiskuntaa koskevaan tietoon ja toisaalta oikeus omiin tietoihinsa. Yksilön oikeutta yhteiskuntaa koskeviin tietoihin konkretisoi hallinnossa perustuslaissakin vahvistettu julkisuusperiaate ja tiedotusvälineitä koskeva sananvapaus. Yksilön
oikeutta omiin tietoihinsa tukee puolestaan niin ikään lainsäädännössä vahvistettu yksilön tiedollinen itsemääräämisoikeus.

Viranomaisille on annettu oikeus yksilöä koskeviin tietoihin erinäisissä säännöksissä, joiden määrä on kasvanut viime vuosina runsaasti. Tämä johtuu tietomassojen suuresta määrästä, hallintotoiminnan automatisoitumisesta ja osaltaan tietoyhteiskunnan mukanaan tuomista paineista kehittää viranomaistoimintaa yhä tehokkaammaksi. Ajankohtaiskeskustelua
tietoyhteiskunnan kehittämiseksi on myös käyty julkisen hallinnon tietojen avoimesta käytöstä erilaisten tietoyhteiskunnan palveluiden tuottamisessa.

Informaatio-oikeuden keskeisiä tutkimuskohteita ovat henkilötietojen käsittely, julkisuusperiaate, viranomaisten asiakirjahallinto ja arkistotoimi, tietoturvallisuus eri näkökulmista, tietojen laatu sekä informaation hyödyntämisen oikeudelliset reunaehdot eri toiminnoissa. Kirja perehdyttää käytännönläheisten esimerkkien havainnollistamana tähän laajaan ja monet oikeudenalat yhdistävään kokonaisuuteen.

Teos sopii oppikirjaksi oikeus-, informaatio- ja tietojenkäsittelytieteiden opintoihin sekä käsikirjaksi mm. informaatikoille ja asiakirjahallinnon asiantuntijoille.

Oikeus tietoon - informaatio-oikeuden perusteetzoom
Booky.fi Oy
Työpajankatu 13 A
00580 Helsinki

Tietosuojaseloste


Toimitusehdot


Asiakaspalvelu


YHTEYSTIEDOT


SEURAA MEITÄ