SULJE VALIKKO

avaa valikko

Suomen ympäristökeskus

Haullasi löytyi yhteensä 1180 tuotetta
Haluatko tarkentaa hakukriteerejä?Osumia omakaupassa: näytä

Ekodesign : tiekartta julkishallinnolle ja yrityksille
Tekijä: Susanna Horn
Kustantaja: Suomen ympäristökeskus (2021)
Saatavuus: 1-3 viikkoa
EUR   74,20
Teollisuusjätteiden hyötykäyttö maarakentamisessa : lupasääntelyn ongelmat ja kehittämismahdollisuudet
Tekijä: Kauppila Jussi
Kustantaja: Suomen ympäristökeskus (2000)
Saatavuus: Tuote ei tilattavissa.
EUR   42,00
Teollisuus ja jätepoliittinen sääntely
Tekijä: "Kautto Petrus; Melanen Matti"
Kustantaja: Suomen ympäristökeskus (2000)
Saatavuus: Tuote ei tilattavissa.
EUR   42,00
Tavoitetilan määrittäminen virtavesikunnostuksissa : esimerkkinä Nuuksion Myllypuro
Tekijä: Järvenpää Lasse
Kustantaja: Suomen ympäristökeskus (2004)
Saatavuus: Tuote ei tilattavissa.
EUR   42,00
Talousveden laatu Suomessa vuonna 1996, 2. korjattu painos
Tekijä: "Hiisvirta Leena; Kaukonen Marke; Kujala-Räty Matriina; Liponkoski Markku; Sipilä Annika"
Kustantaja: Suomen ympäristökeskus (2001)
Saatavuus: Tuote ei tilattavissa.
EUR   22,30
Sääolot ympäristömelun laskentamalleissa
Tekijä: Eurasto Raimo
Kustantaja: Suomen ympäristökeskus (2003)
Saatavuus: Tuote ei tilattavissa.
EUR   42,00
Suurtulvaselvitys : arvio mahdollisen suurtulvan aiheuttamista vahingoista Suomessa
Tekijä: "Ollila Markku; Virta Hanna; Hyvärinen Veli"
Kustantaja: Suomen ympäristökeskus (2000)
Saatavuus: Tuote ei tilattavissa.
EUR   42,00
Suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arviointityöryhmän mietintö.
Kustantaja: Suomen ympäristökeskus (2003)
Saatavuus: Tuote ei tilattavissa.
EUR   42,00
Suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arviointi : yhteenveto kokemuksista Suomessa
Tekijä: "Hilden Mikael; Kosola Marja-Leena; Jalonen Pauliina"
Kustantaja: Suomen ympäristökeskus (2004)
Saatavuus: Tuote ei tilattavissa.
EUR   19,80
Survey on arctic bird migration and congregations in the White Sea, autum 1999
Tekijä: "Asanti Timo; Kontiokorpi Jari; Kontkanen Harri; Leivo Mauri; Mikkola-Roos Markku; Parviainen Ari; Rusanen Pekka"
Kustantaja: Suomen ympäristökeskus (2001)
Saatavuus: Tuote ei tilattavissa.
EUR   16,10
    
Ekodesign : tiekartta julkishallinnolle ja yrityksille
74,20 €
Kustantaja:
Sivumäärä:
74 sivua
Asu:
Pehmeäkantinen kirja
Julkaisuvuosi:
Ekosuunnittelu eli ekodesign on suunnittelu- ja johtamismenetelmä, joka sisällyttää ympäristöasiat osaksi tuotekehitystä. Sen avulla voidaan ennakoivasti vähentää, välttää tai poistaa haitallisia ympäristövaikutuksia, jotka ilmenevät elinkaaren eri vaiheissa: raaka-aineiden hankinnassa, tuotteen valmistuksen aikana, kuljetuksissa, tuotteen käytön aikana tai sen käytöstä poistossa. On laskettu, että tuotesuunnittelulla vaikutetaan jopa 80 prosenttiin tuotteen koko elinkaaren aikaisista ympäristövaikutuksista. Ympäristövaikutuksia pystytään suunnittelupäätöksin pienentämään mm. vähentämällä raaka-aineiden kulutusta, pidentämällä elinkaaria, käyttämällä vähemmän haitallisia materiaaleja ja takaamalla tuotteen kierrätettävyys. Jotta ekosuunnittelua saataisiin vauhditettua yrityksissä, on sitä tuotava näkyvämmin esille ja yrityksiä tuettava käytännönläheisesti ekosuunnittelutoimissaan. Valtiolla on vahva ohjausrooli ja mahdollisuus eri toimiensa kautta tukea tätä toimintaa.

Euroopan unionissa on ekosuunnittelua ohjaava direktiivi energiaan liittyvien tuotteiden ekologiselle suunnittelulle asetettavien vaatimusten puitteista (Direktiivi 2009/125/EC), jota Suomessa toimeenpannaan lailla tuotteiden ekologiselle suunnittelulle ja energiamerkinnälle asetettavista vaatimuksista (19.12.2008/1005). Lisäksi Euroopan komission kiertotalouden toimintasuunnitelma painottaa jatkossa yhä enemmän suunnittelunäkökulmia tuotteiden ympäristövaikutusten pienentämisessä ja kierrätyksen mahdollistamisessa. Tämä vaikuttaa kaikkiin jäsenmaihin, vaikkakin linjausten toimeenpano jäsenmaissa voi erota toisistaan.

Eri kokoisia ja eri toimialoilla toimivia yrityksiä on viime vuosikymmeninä rohkaistu toteuttamaan ekosuunnittelua. Ekosuunnittelun ajureita on kartoitettu laajasti ja työkaluja ja menetelmiä on kehitelty ekosuunnittelun tueksi. Lisäksi myös ekosuunnittelun esteitä, siihen liittyvää regulaatiota ja käyttäytymistieteellisiä konsepteja on tutkittu. Siitä huolimatta ekosuunnittelun lisääntyminen yrityksissä on ollut hidasta.

Hankkeessa tehtyjen yrityshaastattelujen perusteella on pystytty arvioimaan suomalaisten toimijoiden ajureita, haasteita, ekosuunnittelun toimeenpanoa parantavia ja heikentäviä ohjauskeinoja sekä käytössä olevia työkaluja tai niiden puutetta ja ekosuunnittelun systemaattista toteutustapaa tai sen puutetta. Yleisimmät ajurit ekosuunnittelulle ovat yrityksen omat arvot, asiakkaiden vaatimukset, kilpailukyvyn parantaminen ja lainsäädäntö. Yleisin haaste liittyy siihen, että ekosuunnittelu koetaan yhä marginaaliseksi toiminnaksi, mutta lisäksi haasteita on mm. tiedon ja resurssien suhteen, ja yritykset kokevat myös, ettei ekosuunnittelulle ole kysyntää.

Kirjallisuuslähteiden ja haastattelujen perustella on laadittu ekosuunnittelun tiekartta, jonka avulla julkinen sektori pystyy järjestelmällisemmin tukemaan ekosuunnittelua yrityksissä. Tiekarttaa on työstetty myös työpajatyöskentelyn avulla, jossa on haettu mm. julkisen sektorin ja järjestötoimijoiden näkemyksiä. Ekosuunnittelun tiekartta koostuu kahdeksasta eri osa-alueesta, joilla julkinen sektori voi edistää ekosuunnittelun toimeenpanoa yrityksissä.

Tiekartan sisällyttämät osa-alueet ovat 1) Direktiivit ja kansallinen lainsäädäntö, 2) Tiedonvälitys, 3) Koulutus, 4) Työkalut, 5) Tutkimusyhteistyö, 6) Yritysten välinen tiedonvaihto, 7) Kuluttajien informointi, ja 8) Julkiset hankinnat. Tiekartassa on näille eri osa-alueille määritelty toimenpiteitä, joiden avulla valtio tukee vastuullista innovaatiokulttuuria, luo avointa toimintaympäristöä, pyrkii radikaalisti pienentämään haitallisia ympäristövaikutuksia tai jopa tuottamaan ympäristöhyötyjä ja tukemaan systeemistä muutosta.

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
LISÄÄ OSTOSKORIIN
1-3 viikkoa.
Ekodesign : tiekartta julkishallinnolle ja yrityksillezoom
Booky.fi Oy
Työpajankatu 13 A
00580 Helsinki

Tietosuojaseloste


Toimitusehdot


Asiakaspalvelu


YHTEYSTIEDOT


SEURAA MEITÄ