SULJE VALIKKO

avaa valikko

Kustannus oy Duodecim
Sivumäärä: 267 sivua
Asu: Pehmeäkantinen kirja
Julkaisuvuosi: 2008 (lisätietoa)
Kieli: Suomi
Kuka minä olen, kun en ole enää minä? Miten käsitykseni itsestäni ja maailmasta muuttuvat, kun sairaus etenee, ruumis ja mieli hidastuvat?

Pääteos on ainutlaatuinen lääkärin ja potilaan yhdessä kirjoittama tietokirja, joka kulkee kahdessa tasossa: Se kertoo aivojen toiminnasta ja siitä, miten niitä on opittu tutkimaan. Toinen, kokemuksellinen taso, kertoo siitä, miltä yhdestä ihmisestä tuntuu, kun aivoissa, etenkin muistissa, on jotain vialla. Esimerkit ovat kirjaimellisesti toisen kirjoittajan omasta päästä.

Muistin toimintaa heikentävää MS-tyyppistä sairautta sairastava Satu Salonen on myös kirjoittanut vuosien aikana lukemiensa kirjojen pohjalta pääteoriat, joiden avulla voi ymmärtää aivojen toimintaa. Kaikki tiedot on tarkistanut ja kommentoinut lääketieteen tohtori, neurologian dosentti Markus Färkkilä.

Pääteos on tarkoitettu muistihäiriöitä sairastaville tai niitä epäileville ja heidän läheisilleen, joille dementia on usein kaikkein raskainta. Tämän kirjan käytännölliset neuvot voivat osaltaan lievittää sitä kärsimystä, jota dementiapotilaat ja heidän omaisensa joutuvat kokemaan. Kirjassa on pätevää ja tiivistettyä tietoa myös terveydenhuollon ammattilaisille, kun he joutuvat kertomaan potilaille aivoista, niiden toiminnasta tai niiden häiriöistä. Lisäksi kirja antaa paljon virikkeitä kaikille muille aivojen toiminnasta kiinnostuneille.

Vakavasta aiheestaan huolimatta Pääteos on yhtä persoonallinen ja hauska kuin Satu Salosen edellinen, suurta kiitosta saanut Sairaan hyvä potilas.

PÄÄTEOSzoom


Toimitusehdot


Asiakaspalvelu


YHTEYSTIEDOT


SEURAA MEITÄ

Booky.fi | Kotimainen kirjakauppasi netissä

Löydä seuraava lukuelämyksesi meiltä. Valikoimassamme ovat kaikki kotimaiset kirjat sekä noin 25 miljoonaa ulkomaista teosta. Toimitamme tilaukset maailmanlaajuisesti!

Tietosuojaseloste