SULJE VALIKKO

avaa valikko

Goodreason systeeminen innovaatioalusta : älykkään ajattelun opas
83,20 €
MetaYliopisto
Sivumäärä: 220 sivua
Asu: Pehmeäkantinen kirja
Julkaisuvuosi: 2022 (lisätietoa)
Kieli: Suomi
Älykkyydestä puhutaan nykyisin liian vähän, vaikka sitäkin voi oppia. Tämä Älykkään ajattelun opas on ottanut yhdessäkehittymisemme haasteiksi kuvata systeemisesti sekä tieteen että kehityksen puolelta, viisi elintärkeää, jopa kohtalokasta demonstraatiota: 1) Google IT-alan onnistujana, 2) korona terveydenhuollon rankaisijana, 3) ilmastonmuutos paradokseineen, 4) Eurooppaa järkyttävä ”erikoisoperaatio”, sekä 5) kansanterveys hyvinvointisektorin tehtävänä minimoida pahoinvointia.

Demonstraatioiden luontiin liittyvä innovointiprosessi esitellään yhtenä syklinä systeemisiin osavaiheisiinsa pohjautuen.
Tarvittavat perustiedot innovoinnin aloittamiseen kuvataan kirjassa vajaan 100 sivun menetelmäosuudessa paradigmoineen ja kaavioineen.

Otsikon aihe tulee ensimmäisen kerran julkisuudessa esiin konkreettisella tavalla, ja tarpeeseen. Ihmiskunta on vasta alussa hyödyntääkseen täysin tieteen ja teknologian ja oppimisen mahdollisuudet. Tämän vuosisadan keskeisiksi ajattelun taidoiksi (21th Century Thinking Skills) on nostettu neljä osaamista: kriittisen ajattelun taito, luovuus, yhteistyökyky ja kommunikointitaito. Niistä on hyvä alkaa älykäs innovointi, suurten organisaatioiden kehitys- ja parannustyö.

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
LISÄÄ OSTOSKORIIN
Tilaustuote | Arvioimme, että tuote lähetetään meiltä noin 6-9 arkipäivässä


Toimitusehdot


Asiakaspalvelu


YHTEYSTIEDOT


SEURAA MEITÄ

Booky.fi | Kotimainen kirjakauppasi netissä

Löydä seuraava lukuelämyksesi meiltä. Valikoimassamme ovat kaikki kotimaiset kirjat sekä noin 25 miljoonaa ulkomaista teosta.
Toimitamme tilaukset maailmanlaajuisesti!Tietosuojaseloste